Du học trường top 400 thế giới giá rẻ –

Du học trường top 400 thế giới giá rẻ – Part 2/3: Chuẩn bị hồ sơ

Bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền. Qua công ty tư vấn du học làm trọn gói, bạn sẽ tốn 20 – 30 triệu VND, trong khi đó nếu tự làm, bạn chỉ mất khoảng 1/10 con số đó đã tính cả xăng xe….

Xem thêm tại Scholarship Planet: http://bit.ly/x0ChCh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s